Christophe Barsi

Christophe Barsi

Tournament results


  • Vijfde ranking 2019-2020 - A-round:
    • 13